Cần Thơ Ford phòng dịch - khử khuẩn xe hơi khi làm dịch vụ

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng trong mùa dịch Covid 19 diễn ra. Cần Thơ Ford tiến hành khử trùng an toàn cho các xe đến làm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng nên khách hàng luôn an tâm.