Bằng khen, chứng nhận của Cần Thơ Ford

Các bằng khen và chứng nhận mà Cần Thơ Ford đạt được là chứng minh rõ ràng nhất về chất lượng và sự phấn đấu không ngừng nghỉ của cả tập thể.

 

Bằng khen Thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế Nhà Nước năm 2020

Bằng khen Doanh nghiệp vượt khó thời Covid-19

Bằng khen Thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế Nhà Nước năm 2018

Bằng khen Thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế Nhà Nước năm 2017

Bằng khen Thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế Nhà Nước năm 2016

Công nhân Tập thể lao động xuất sắc năm 2019

Công nhận Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2017

Bằng khen thành tích đóng góp xây dựng nhà tình thương tại Huyện Cần Giuộc năm 2015

Chứng nhận Đơn vị đầu tiên sử dụng 100% màu sơn xe Gốc nước Cromax Pro

Biểu dương thành tích hỗ trợ Phường Ba Láng xây dựng cầu "Ngọn Rạch Chiếc" năm 2017

Tri ân giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật năm 2014

Chứng nhận Quality Care 6 Elements Process năm 2017

Bằng khen thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Bằng khen tập thể lao động xuất sắc năm 2023