Cơ cấu tổ chức | Cần Thơ Ford

Hội Đồng Quản Trị

Ông HUỲNH XUÂN PHONG

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

 • Sinh ngày: 08/07/1971
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh.
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 1996 - 1998:  Làm việc tại Công ty Ô Tô Hòa Bình
  • Từ năm 1998 – 2000: Làm việc tại công ty liên doanh CCL Sài Gòn
  • Từ năm 2000 - 2014: Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford
  • Từ 2014 - 2019: Làm việc tại Công ty Cần Thơ Ford
  • Từ 2019 - Hiện tại: Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford
 • Chức vụ công tác hiện nay:
  • Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford


Bà NGUYỄN THU NGA

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

 • Sinh ngày: 1974
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 2000 - 2006: Trưởng Bộ phận QHĐN - Công ty Sài Gòn Ford
  • Từ năm 2006 - 09/2019: Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
  • Từ năm 10/2019 - Hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Sài Gòn Ford
 • Chức vụ công tác hiện nay:
  • Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Sài Gòn Ford


Bà TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

 • Sinh ngày: 27/12/1973
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên Ngành Kế Toán
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 2003 - 06/2016: Kế toán trưởng tại Cty Sài Gòn Ford
  • Từ 12/2015 - 2016: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford
  • Từ 06/2016 - 2024: TGĐ Cty CP ĐT TMDV Ô Tô Nam Sài Gòn
  • Từ 01/2024 - Hiện tại: Tổng Giám Đốc GreenLynk Automotives (Lynk & Co Việt Nam) 
 • Chức vụ công tác hiện nay: 
  • Tổng Giám Đốc GreenLynk Automotives


Bà NGUYỄN HUỲNH NGA

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

 • Sinh ngày: 1983
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 2006 - 2016: Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford
  • Từ năm 2016 - 2023: Kế toán trưởng - Công ty Sài Gòn Ford
  • Từ năm 2023 - Hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Sài Gòn Ford
 • Chức vụ công tác hiện nay:
  • Kế toán trưởng - Công ty Sài Gòn Ford
  • Trưởng ban kiểm soát - Công ty Cần Thơ Ford

 


Ông LÊ NGUYỄN HUY TÂM

Thành viên hội đồng quản trị

 • Sinh ngày: 1977
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh doanh
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 06/2000 - 04/2004: Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford
  • Từ năm 03/2019 - 07/2019: Giám đốc nghiên cứu và phát triển - Công ty Cần Thơ Ford
  • Từ năm 07/2019 - 11/2019: Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Cần Thơ Ford
  • Từ năm 11/2019 - Hiện tại: Tổng Giám Đốc - Công ty Cần Thơ Ford
 • Chức vụ hiện nay:
  • Tổng Giám Đốc - Công ty Cần Thơ Ford


Ban Kiểm Soát

 

 

Ông NGUYỄN MINH NHẬT

Thành viên ban kiểm soát

 • Sinh ngày: 1993
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 09/2018 - 05/2018: Làm việc tại Công ty TNHH KPMG
  • Từ năm 07/2018 - 03/2019: Làm việc tại Công ty TNHH CGV
  • Từ năm 03/2019 - 04/2022: Làm việc tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Sài Gòn (Savico)
  • Từ năm 04/2022 - Hiện tại: Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford
 • Chức vụ công tác hiện nay: 
  • Giám Đốc kiểm soát nội bộ - Công ty Sài Gòn Ford


Ban Tổng Giám Đốc

Ông LÊ NGUYỄN HUY TÂM

Tổng Giám Đốc Cần Thơ Ford

 • Sinh ngày: 1977
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh doanh
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 06/2000 - 04/2004: Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford
  • Từ năm 03/2019 - 07/2019: Giám đốc nghiên cứu và phát triển - Công ty Cần Thơ Ford
  • Từ năm 07/2019 - 11/2019: Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Cần Thơ Ford
  • Từ năm 11/2019 - Hiện tại: Tổng Giám Đốc - Công ty Cần Thơ Ford
 • Chức vụ hiện nay:
  • Tổng Giám Đốc - Công ty Cần Thơ Ford


Bà KHA TỐ NHƯ

Phó Tổng Giám Đốc Cần Thơ Ford

 • Sinh ngày: 25/10/1978
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
 • Quá trình công tác: 
  • Từ 01/05/2014 - 19/11/2019: Kế Toán Trưởng
  • Từ 20/11/2019 - Hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc Cần Thơ Ford
 • Chức vụ hiện nay:
  • Phó Tổng Giám Đốc Cần Thơ Ford


Ông HỨA TẤN LỘC

Phó Tổng Giám Đốc Cần Thơ Ford

 • Sinh ngày: 08/04/1981
 • Trình độ chuyên môn: Cơ khí động học - Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 • Quá trình công tác: 
  • Cơ khí động học - Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 • Chức vụ hiện nay:
  • Phó Tổng Giám Đốc Cần Thơ Ford