Cơ cấu tổ chức

Hội Đồng Quản Trị

Ông PHAN DƯƠNG CỬU LONG

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty

 • Sinh ngày: 15/01/1973
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh doanh
 • Quá trình công tác:
  • Từ 07/2000 - 03/2005: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford.
  • Từ 04/2005 - Đến Nay: Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford
 • Chức vụ hiện nay: Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cần Thơ Ford

Ông HUỲNH XUÂN PHONG

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

 • Sinh ngày: 08/07/1971
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh.
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 1996 - 1998:  Làm việc tại Công ty Ô Tô Hòa Bình
  • Từ năm 1998 – 2000: Làm việc tại công ty liên doanh CCL Sài Gòn
  • Từ năm 2000 - 2014: Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford
  • Từ 2014 đến nay: Tổng Giám Đốc Công ty Cần Thơ Ford
 • Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford

Ông VÕ MINH LỰC

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

 • Sinh ngày: 01/01/1979
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh + Kỹ Sư Cơ Khí Ô Tô
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 2003 -2004: Làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Thái Lan.
  • Từ 2004- 2014: Làm việc tại Công ty CP Ô Tô Hyundai Vinamoto
  • Từ 2014 đến nay: Làm việc tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn
 • Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Bộ Phận Thương Mại Dịch Vụ Savico

Ông PHẠM NGỌC THÂN

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

 • Sinh ngày: 30/03/1968
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 1991-1994: Làm việc tại Công  ty XNK hàng Công Nghiệp.
  • Từ năm 1994-1998: Làm việc tại Công ty TNHH Liễu Châu Kha.
  • Từ năm 1998- 2000: Làm việc tại Công ty liên doanh CCL Sài Gòn.
  • Từ năm 2000-2010: : Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford.
  • Từ năm 2010 đến nay Tổng Giám Đốc  Công ty Bến Thành Ford
 • Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám Đốc  Công ty Bến Thành Ford

Bà TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

 • Sinh ngày: 27/12/1973
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên Ngành Kế Toán
 • Quá trình công tác:
  • Từ năm 2003 - 06/2016: Kế toán trưởng tại Cty Sài Gòn Ford
  • Từ 12/2015 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford
  • Từ 06/2016 đến nay: TGĐ Cty CP ĐT TMDV Ô Tô Nam Sài Gòn
 • Chức vụ công tác hiện nay: 
  • Tổng Giám Đốc Cty Cổ Phần Đầu Tư TMDV Ô Tô Nam Sài Gòn
  • Phó Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford