Tin Tức

Cần Thơ Ford tài trợ mổ mắt miễn phí cho gần 200 bệnh nhân nghèo

Cần Thơ Ford tài trợ mổ mắt miễn phí cho gần 200 bệnh nhân nghèo

Sáng 25/04/2019, Đoàn Cần Thơ Ford, Sài Gòn Ford, Bến Thành Ford và báo Giác Ngộ phối hợp với Bệnh viện Trương Vương TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “ Mổ Mắt Đục Thủy Tinh Thể Từ Thiện Đồng Hành...