Cơ cấu tổ chức

Hội Đồng Quản Trị
Ông PHAN DƯƠNG CỬU LONG Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty

Sinh ngày: 15/01/1973
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh doanh

Quá trình công tác:
- Từ 07/2000 - 03/2005: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford.
- Từ 04/2005 - Đến Nay: Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cần Thơ Ford
Ông HUỲNH XUÂN PHONG Sinh ngày: 08/07/1971
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh.

Quá trình công tác:
- Từ năm 1996 - 1998:  Làm việc tại Công ty Ô Tô Hòa Bình
- Từ năm 1998 – 2000: Làm việc tại công ty liên doanh CCL Sài Gòn
- Từ năm 2000 - 2014: Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford
- Từ 2014 đến nay: Tổng Giám Đốc Công ty Cần Thơ Ford

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford
Ông VÕ MINH LỰC Sinh ngày: 01/01/1979
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh + Kỹ Sư Cơ Khí Ô Tô

Quá trình công tác:
- Từ năm 2003 -2004: Làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Thái Lan.
- Từ 2004- 2014: Làm việc tại Công ty CP Ô Tô Hyundai Vinamoto
- Từ 2014 đến nay: Làm việc tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn
Ông PHẠM NGỌC THÂN Sinh ngày: 30/03/1968
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

Quá trình công tác:
- Từ năm 1991-1994: Làm việc tại Công  ty XNK hàng Công Nghiệp.
- Từ năm 1994-1998: Làm việc tại Công ty TNHH Liễu Châu Kha.
- Từ năm 1998- 2000: Làm việc tại Công ty liên doanh CCL Sài Gòn.
- Từ năm 2000-2010: : Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford.
- Từ năm 2010 đến nay Tổng Giám Đốc  Công ty Bến Thành Ford

Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám Đốc  Công ty Bến Thành Ford
Bà TRẦN THỊ HỒNG HẠNH Sinh ngày: 27/12/1973
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên Ngành Kế Toán

Quá trình công tác:
- Từ năm 2003 - 06/2016: Kế toán trưởng tại Cty Sài Gòn Ford
- Từ 12/2015 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford
- Từ 06/2016 đến nay: TGĐ Cty CP ĐT TMDV Ô Tô Nam Sài Gòn

Chức vụ công tác hiện nay: 
- Tổng Giám Đốc Cty Cổ Phần Đầu Tư TMDV Ô Tô Nam Sài Gòn
- Phó Tổng Giám Đốc Công ty Sài Gòn Ford
Ban Điều Hành
Ông HUỲNH XUÂN PHONG Tổng Giám Đốc Công Ty Cần Thơ Ford

Sinh ngày: 08/07/1971
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh.

Quá trình công tác:
- Từ năm 1996 - 1998:  Làm việc tại Công ty Ô Tô Hòa Bình
- Từ năm 1998 – 2000: Làm việc tại công ty liên doanh CCL Sài Gòn
- Từ năm 2000 - 2014: Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford
- Từ 2014 đến nay: Tổng Giám Đốc Công ty Cần Thơ Ford

Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám Đốc Công ty Công ty Cần Thơ Ford
Bà KHA TỐ NHƯ Sinh ngày: 25/10/1978
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Tài Chính Kế Toán Doanh Nghiệp.

Quá trình công tác:
- Từ năm 2002 - 2014:  Làm việc tại Công ty Sài Gòn Ford - CN Cần Thơ
- Từ 2014 đến nay: Kế Toán Trưởng Công ty Cần Thơ Ford

Chức vụ công tác hiện nay: Kế Toán Trưởng Công ty Công ty Cần Thơ Ford
Ban Kiểm Soát
Bà NGUYỄN HUỲNH NGA Sinh ngày: 20/08/1983
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kế Toán

Quá trình công tác:
Từ năm 2016-2018: Kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Ford

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cần Thơ Ford
Bà HOÀNG LAN Sinh ngày: 03/01/1964
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Khoa học

Quá trình công tác:
- Từ năm 2000-2018: Giám Đốc HCNS Công ty Sài Gòn Ford

Chức vụ công tác hiện nay: Thành Viên Ban kiểm soát Công ty Cần Thơ Ford
Bà LÊ THỊ NGỌC LÀNH Sinh ngày: 24/08/1982
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán)

Quá trình công tác: 
- Từ năm 2004 đến 2006: Kế toán Cty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh
- Từ năm 2007 đến 2008: Kế toán Hợp Tác Xã Thương Mại DV Tân Bình
- Từ năm 2010 đến nay: Kế toán Công Ty Sài Gòn Ford – CN Phổ Quang

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Phòng Kế Toán Sài Gòn Ford – CN Phổ Quang
Ông NGUYỄN THANH TRỌNG Sinh ngày: 09/09/1991
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành kế toán kiểm toán)

Quá trình công tác:
- Từ tháng 12/2012 đến tháng 04/2015: Kiểm toán độc lập tại Công ty Kiểm toán Vietvalues.
- Từ tháng 04/2015 đến tháng 07/2016: Kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.
- Từ tháng 07/2016 đến nay: Kiểm soát nội bộ tại Công ty Sài Gòn Ford

Chức vụ công tác hiện nay: Kiểm soát nội bộ tại Công ty Sài Gòn Ford