Lịch sử hình thành

  • Phát triển mạnh qua từng năm

  • 2017 - Kỷ niệm 3 năm thành lập công ty

  • Thành lập ngày 10 tháng 4 năm 2014 theo giấy phép kinh doanh số 1801310132 do Sở kế hoạch đầu tư UBND TPCT cấp