Tư vấn bán hàng

Nhóm 1

Nguyễn Ngọc Thọ - Leader
Nguyễn Minh Quân -Member
 • SĐT-Zalo : 0939505154
 • Website : canthoford3s.net
Nguyễn Thị Ái Vy - Member
 • SĐT- Zalo: 0942456731
 • Website : fordcantho5s.com
Hồ Minh Toàn - Member

 

 • SĐT-Zalo: 0967096116
 • Website: fordcantho6s.com
 • Youtube: Đang cập nhật
Tạ Dương Gia Khánh - Member

Nhóm 2

Phạm Hồng Thuyết - Leader
MR MẠNH - MEMBER
Mai Đức Duy - Member
Thành Danh - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0788 884 797
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Phan Thị Nhẹ - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0907 257 242
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Lê Mộng Nghi - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0948 026 768
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Đỗ Văn Hào - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0907963891
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật

Nhóm 3

Trần Mỹ Phương - Leader
Huỳnh Đăng Khoa - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0932 900 084
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Dương Hồng Thảo Nguyên - MEMBER
Nguyễn Thanh Vũ - MEMBER
Vương Trí Tài - MEMBER

Nhóm 4

Nguyễn Phong Tiến - LEADER
Nguyễn Nhật Bình - MEMBER
Nguyễn Quốc Việt - MEMBER
Ngô Thành Tây - MEMBER

Nhóm 5

Nguyễn Thanh Tùng - Leader
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0944 699 558
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Trần Thị Ngọc - Member
Phạm Văn Trí - MEMBER
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0939 278 924
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Trần Quốc Tuấn - MEMBER
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0941 273 777
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Đặng Thị Trúc - MEMBER
Lý Trung Cường - MEMBER
Bành Ngọc Bảo Anh - MEMBER
Lâm Hoàng Thịnh - MEMBER

Nhóm 6

Trần Văn Hòa - Leader
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0903 718 969
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Nguyễn Minh Đức - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0389 470 007
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Nguyễn Thị Hoàng  - MEMBER
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0911 099 738
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
TUẤN THANH - MEMBER
 • Họ tên: Tuấn Thanh
 • Website: Đang cập nhật
 • Facebook : Tuấn Thanh
 • Sdt : 0946 745 607 
 • Zalo/viber: 0946745607

Nhóm 8

Lâm Thị Như Quỳnh - Leader
 • Họ tên: Lâm Thị Như Quỳnh
 • SĐT-Zalo: 0939 233 229
 • Website: Đang cập nhật
Trần Thị Hạnh Ngôn-Member

Nhóm 9

Lâm Thành Khuyến - Used Car
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0918 526 839
 • Website: www.xecumientay.vn
 • Youtube: Đang cập nhật