Tư vấn bán hàng

Nhóm 1

Trần Quốc Tuấn - LEADER
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0941 273 777
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Nguyễn Minh Quân -Member
 • SĐT-Zalo : 0939505154
 • Website : canthoford3s.net
Nguyễn Thị Ái Vy - Member
 • SĐT- Zalo: 0942456731
 • Website : fordcantho5s.com
Trần Thị Ngọc - Member
Hồ Minh Toàn - Member

 

 • SĐT-Zalo: 0967096116
 • Website: fordcantho6s.com
 • Youtube: Đang cập nhật
Tạ Dương Gia Khánh - Member
Phạm Văn Trí - MEMBER
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0939 278 924
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật

Nhóm 2

Phạm Hồng Thuyết - Leader
Phan Thị Nhẹ - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0907 257 242
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Lê Mộng Nghi - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0948 026 768
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Đỗ Văn Hào - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0907963891
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Thành Danh - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0788 884 797
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật

Nhóm 3

Lê Trần Mỹ Phương - Leader
Trương Thế Anh - MEMBER
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0917390779
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Nguyễn Thị Trúc Linh - MEMBER
 • Facebook: Nguyễn Trúc Linh
 • SĐT-Zalo: 0932 758 224
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Lê Hửu Nghĩa - MEMBER
 • Facebook: Nghĩa Lê
 • SĐT-Zalo: 0939083793
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Liêu Thị Như Trúc - MEMBER
Nguyễn Hồng Ngọc - MEMBER
 • Facebook: Hồng Ngọc
 • SĐT-Zalo: 0799 699 118
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật​​​​​​​
Huỳnh Đăng Khoa - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0932 900 084
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Nguyễn Thanh Vũ - MEMBER
Vương Trí Tài - MEMBER

Nhóm 4

Nguyễn Phong Tiến - LEADER
ĐỖ HOÀNG TRUNG - MEMBER
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0907456657
 • Website: Xefordcantho.info
 • Youtube: Đang cập nhật
PHẠM LÊ HUY HOÀNG - MEMBER
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0939 378 394
 • Website: xefordmientay.com
 • Youtube: Đang cập nhật
HỒ VŨ KHÁNH DUY - MEMBER
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0989577725
 • Website: xefordcantho.net
 • Youtube: Đang cập nhật
NGUYỄN HOÀNG HUY - MEMBER
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0934684575
 • Website: Fordotocantho.com
 • Youtube: Đang cập nhật
Nguyễn Quốc Việt - MEMBER
Ngô Thành Tây - MEMBER

Nhóm 5

Trần Văn Hòa - Leader
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0903 718 969
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
Nguyễn Minh Đức - Member
 • Facebook: Đang cập nhật
 • SĐT-Zalo: 0389 470 007
 • Website: Đang cập nhật
 • Youtube: Đang cập nhật
TUẤN THANH - MEMBER
 • Họ tên: Tuấn Thanh
 • Website: Đang cập nhật
 • Facebook : Tuấn Thanh
 • Sdt : 0946 745 607 
 • Zalo/viber: 0946745607

Nhóm 9

Lâm Thành Khuyến - Used Car Leader
Mai Đức Duy - Member