Lịch sử hình thành và phát triển

  • Năm 2014 - Thành lập ngày 30 tháng 5 năm 2014 theo giấy phép kinh doanh số 1801310132 do Sở kế hoạch đầu tư UBND TPCT cấp.
  • Năm 2017 - Kỷ niệm 3 năm thành lập công ty.
  • Năm 2018 - nay - Phát triển mạnh qua từng năm.