Thanh Toán Giao Nhận Xe

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN MUA BÁN, GIAO NHẬN XE

  • Khách hàng cá nhân thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng.
  • Đối với Công ty phải thanh toán 100% giá trị  hợp đồng bằng chuyển khoản.

- Khách hàng mua xe qua 2 phương thức thanh toán:

Mua bằng tiền mặt + Mua qua ngân hàng: trả trước vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng + giấy bảo lãnh 80% giá trị hợp đồng còn lại của ngân hàng.


Chính sách vận chuyển, giao nhận xe mới:

Vận chuyển xe

  • Khách hàng nhận xe tại đại lý Cần Thơ Ford.
  • Khách hàng yêu cầu vận chuyển bằng xe chuyên dùng mọi chi phí bên Khách hàng chịu.

Giao nhận xe

  • Nếu Hợp đồng do cá nhân đứng tên Bên Mua, Bên Bán chỉ giao xe cho người nhận là cá nhân đứng tên trên Hợp đồng, trường hợp người khác nhận thay, phải có Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
  • Nếu Hợp đồng do Công ty/Doanh nghiệp đứng tên Bên Mua, thì người nhận phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền do đại diện hợp pháp của Bên Mua ký tên và đóng dấu.
  • Hai bên tiến hành bàn giao xe theo các hạng mục thể hiện trên biên bản bàn giao xe.