ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TẠI CẦN THƠ FORD

Vừa qua Công ty Cổ Phần Đầu Tư TMDV Sài Gòn Ô Tô Cần Thơ (Cần Thơ Ford) đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2020 tại TP. Cần Thơ vào ngày 15 tháng 5 năm 2020.
Ngoài việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2020 cũng hoạch định rõ chiến lượt phát triển thị trường xe Ô Tô tại Cần Thơ nói riêng và Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung trong giai đoạn 2020 – 2025.

Trong đó Đại Hội đã đưa ra bức tranh toàn cảnh về sự phát triển cũng như khó khăn trong năm 2020 của thị trường xe Ô Tô tại Việt Nam, đây là thách thức và cũng là cơ hội để Cần Thơ Ford phát triển mạnh mạng lưới tại ĐBSCL tạo ra sự tăng trưởng và khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong thời gian tới.  

Bên cạnh đó, đối với năm 2020, Đại Hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh và mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô phát triển hệ thống đại lý ở khu vực các tỉnh ĐBSCL nhằm phát triển dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất, hỗ trợ tăng doanh thu và đạt được lợi nhuận như mục tiêu đã đề ra

Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên, Cần Thơ Ford đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản Trị, báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc, báo cáo của Ban Kiểm Soát, ngân sách hoạt động và tỷ lệ chia cổ tức. Thông qua số liệu phân tích thị trường Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhấn mạnh điều đáng chú ý là tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đại hội cũng nhấn mạnh để đạt được các mục tiêu trên thì ngoài định hướng chiến lược phát triển đúng đắn của Hội đồng Quản Trị và Ban Điều Hành, sự hợp tác của các đối tác thì sự ủng hộ đồng hành của Quý Cổ Đông cũng như toàn bộ cán bộ nhân viên của Cần Thơ Ford đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới.